Մեր դպրոցը
Բամբակաշատի միջն. դպրոցը կառուցվել է 1938թ.-ին: ործել է 1939-40 ուսումնական տարվանից: Այդ ուստարում դպրոցում աշխատել է 19 ուսուցիչ, որից 1-ը` բարձրագույն, մյուսները` միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ:
Այժմ դպրոցն ունի 495 աշակերտ, դասավանդւմ են 34 ուսուցիչներ, որից 30-ը ունեն բարձրագույն, 4-ը միջնակարգ մասնագիտական կրթություն:
Դպրոցն աշխատում է կաբինետային համակարգով: ործում են մանկավարժական, ծնողական ւ աշակերտական խորհուրդները:
Դպրոցն ունի սպորտային հրապարակներ, սպորտային ւ նիստերի դահլիճ, լաբորատորիաներ, ինչպես նաւ ինտերնետ համակարգչային կաբինետ: Կան նաւ անվանակոչված կաբինետներ` համագյուղացի բանաստեղծ-դրամատուրգ Սաղաթել Հարությունյանի, Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցած ուսուցիչների անուններով:
Դպրոցի շրջանավարտներից շատերը, ստանալով բարձրագույն զինվորական կրթություն, ծառայում են ազգային բանակում` որպես սպաներ:
2004-2005 ուստարում դպրոցը տվեց 54 շրջանավարտ, որոնցից 15-ը սովորում են պետական բուհ-երում, 19-ը` որ պետական բուհ-երում և քոլեջներում: