ԻՀԿ

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԻՀԿ աշխատակից
E-mail

2003 թ-ի ՀՈՒՆԻՍԻ 27-ԻՆ
Արմավիրի մարզի ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ
միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ
ԻՀԿ-ի բացման արարողությունը,
որին ներկա էին ՙՓրոջեքթ Հարմոնի՚կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի տնօրինությունը,
Արմավիր մարզի կոորդինատորները և դպրոցի կոլեկտիվը, համայնքի անդամներ: